Nieuwbouw woning te Heerenveen

Aan de Nienke van Hichtumweg 14 te Heerenveen bouwen we op dit moment een woonhuis in het plan "de Wetterstrip" Hier zijn de dakhelling van 60gr en een nokhoogte van 11 m1 voorgeschreven in het bestemmingsplan, alsmede een bouwkundig vollume van 4 meter breedte met een hoogte van 8 meter, aan de voorzijde van de woning.

De woning voldoet aan de nieuwste normen van 2011. Dit houdt in dat de woning een EPC waarde moet hebben van minimaal 0.6. Om deze waarde te halen heeft de gehele woning een isolatie schil met een Rc waarde van 5.0 Door het toepassen van diverse installatietechnieken, waaronder een zonneboiler, een douche WTW en een gesplitste balansventilatie is het mogelijk om aan de voorwaarde te voldoen.