skip to Main Content

Aan de Marijkemuoiwei 7 te Oranjewoud gaan wij een nieuwe villa bouwen. De woning wordt aan de buitenzijde bekleed met Essen houten geveldelen. De Villa is ontworpen door  Lautenbag Architectuur.

De woning is 7,2 m1 breed en ruim 25 m1 lang en komt achter op het terrein te staan. Aan de voorzijde staat een Rijksmonument dat als kantoor in gebruik is.

Back To Top