skip to Main Content

Aan de Aletta Jacobsweg 15 te Skoatterwald heeft de Bouwhorst een luxe woonhuis gerealiseerd.
Het ontwerp is gemaakt door de Bouwhorst en voldoet aan de geldende eisen van het bestemmingsplan.
Zo is de dakhelling voorgeschreven met een hellingshoek van maar liefst 60 graden en moest de noklijn tussen de 10 en 12 meter hoogte zijn.
Kenmerkend aan het project zijn de grote bouwvolumes aan de voorgevel, deze moest een minimale hoogte van 8 meter en een breedte van minimaal 4 meter bedragen!
Wij hebben ervoor gekozen, in tegenstelling tot veel andere ontwerpen, om dat bouwvolume los te koppelen aan het stijle dakvlak.
Hierdoor is het ontwerp eigenlijk opgebouwd uit 3 eenheden. Een platte doos (de begane grond) met daarop een rechtopstaande doos en een driehoekig volume.
Uiteindelijk heeft het woonhuis ongeveer een inhoud van 900m3 gekregen.

Back To Top