skip to Main Content

Aan de Vogelzangweg 2 te Rottum bouwen we een geheel nieuw woonhuis en verbouwen we de bestaande loodsen voor bedrijfsdoeleinden. Op het perceel staan 4 gebouwen waarvan de oude boerderij is gesloopt, hiervoor in de plaats komt een nieuwe woning. De bestaande stallen zijn tot aan de fundering gesloopt, waarop een nieuwe gevlinderde betonvloer komt met vloerverwarming. De grootste ligboxenstal wordt omgebouwd tot een hondenschool, inclusief kantine en toiletgroep. De kleinere stal wordt geschikt gemaakt voor dagopvang. De 3e schuur wordt gerenoveerd en wordt voor opslag gebruikt van materieel.
Het gehele perceel wordt opnieuw ingericht en voorzien van de nodige waterpartijen en natuur.

Back To Top